زمان محلی: 12:39

اصفهان-میدان نقش جهان-خیابان حافظ-هتل ستاره

24 کیلومتر از فرودگاه اصفهان

AH5_8291-1

Leave a Comment

Your email address will not be published.*