زمان محلی: 13:10

اصفهان-میدان نقش جهان-خیابان حافظ-هتل ستاره

24 کیلومتر از فرودگاه اصفهان

AH5_8291

Leave a Comment

Your email address will not be published.*