زمان محلی: 12:21

اصفهان-میدان نقش جهان-خیابان حافظ-هتل ستاره

24 کیلومتر از فرودگاه اصفهان

موسقی زنده

موسقی زنده

موسقی زنده

Leave a Comment

Your email address will not be published.*